AHSV.dk (arkiv)

Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning

Selvaflæsningsfrister
Aflæsningstidspunkt: 31. oktober
med frist for indsendelse: 5. november.

Indsendelse vil i år også kunne foregå via indtelefonering samt elektronisk.
Det vil alt sammen fremgå af aflæsningskortet.

http://ahsv.vandnet.dk
Link til selvaflæsning
Aflæsning af AHSV og mgl. aflæsning
Hvis det ønskes kan AHSV efter aftale aflæse målerne for kr. 150,- plus moms.

Ved manglende rettidig indsendelse af aflæsning pålægges gebyr på kr. 250,- ifølge takstbladet. Det skal understreges at aflæsningen er meget vigtig både for Dem og os - idet den er nødvendig for et korrekt afregnet forbrug.
Flytning, ejerskifte og adresseændring
Flytning, ejerskifte og adresseændring skal meddeles direkte til Otterup Vandværk, som laver en opgørelse. HUSK at aflæse vandmåleren ved ejerskifte. Du kan melde brug vores online-formularer: Flyttemeddelelse og meddelelse om salg.

Otterup Vandværk udfører regnskabsføring, opkrævning af vandafgifter, udsendelse af selvaflæsningskort, m.m. for Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning.

OTTERUP VANDVÆRK Andelsselskab
Strandvejen 6 · 5450 Otterup
www.otterupvand.dk · otterupvand@mail.dk
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver