AHSV.dk (arkiv)

Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning

Andelsbeviset - et værdipapir

Aldrig er der blevet handlet så mange sommerhuse ved Hasmark Strand som i denne tid (2005, red.). Det vil sige at der kommer en masse nye mennesker til, som alle vel nok i første omgang køber hus for at kunne nyde det dejlige område på Nordfyn.

Dernæst er det måske ønsket om at komme med på investeringsvognen og dermed kunne sikre sig en lille opsparing til den måske i fremtiden lidt for lille pension.

I denne forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at man ved ejerskifte skal have modtaget et andelsbevis pålydende 4.500 kr. Dette andelsbevis skal følge huset og ikke ejeren, idet det er bevis for, at man i to tempi har indskudt kapital til Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning.

Hvis man ikke modtager et sådant skal man ikke fortvivle.
Et erstatningsbevis kan rekvireres hos vores administrator:

Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning
c/o OTTERUP VANDVÆRK Andelsselskab
Strandvejen 6
5450 Otterup
RapidWeaver Icon

Made in RapidWeaver