AHSV.dk

Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning

Velkommen til AHSV online

Stacks Image 11590
På www.ahsv.dk kan du læse om bl.a. vandkvalitet, andelsbevis, selvaflæsning samt Hasmark-bladet.

Du finder også en side med stemningsbilleder fra Hasmark samt en video fra stormen i 1945.

Vagttelefon ved akutte sprængninger: Tlf. 66 18 25 54.

Info om og fra bestyrelsen, takster, generalforsamling, andelsbeviset, nyttig info m.m. Se i menuen ovenfor.

Husk måleraflæsning.

Nyt om måleraflæsning

Stacks Image 11596
Da ordningen med måleraflæsning via telefon-indtastning er blevet benyttet af for få, har bestyrelsen besluttet at opsige denne ordning.

Fremover vil det kun være muligt at indsende måleraflæsning på følgende 4 måder:

1. via udsendte aflæsningskort
2. via e-mail på fremsendte indberetningsmail
3. via telefonisk henvendelse til Otterup Vandværk (telefon 64821150)
4. Man kan selvfølgelig vælge at lade AHSV klare aflæsningen, det koster kr. 150,00 + moms (se takstblad)

Selvaflæsning – klik her.

Mvh
Bestyrelsen

Flytning og ejerskifte

Stacks Image 11594
Husk at melde flytning og ejerskifte!

Flytning, ejerskifte og adresseændring skal meddeles direkte til Otterup Vandværk, som laver en opgørelse. HUSK at aflæse vandmåleren ved ejerskifte.

Gå til flyttemeddelelse.
Meddel salg af sommerhus.

Takstbladet

Hjertestarter

Stacks Image 11600
Hjertestarteren fines på (A) Strandoasens toiletbygning.

Stiftelsen Hofmannsgave ved godsforvalter Dennis Stentebjerg Hansen har købt 3 hjerte-startere og de er placeret:

Ved (B) toiletbygningen på P-pladsen ved Halshusene. Ved (C) toiletbygningen ved vendepladsen for enden af Østerballevej. På (D) Hofmansgave Gods.

I forvejen er der i området yderligere 2 hjertestartere: (E) Den store gård i Hasmark by, Hasmark Gade 27, 5450 Otterup (F) Hasmark Strand Feriepark (receptionen). Tilgængelig, når Campingpladsen har åben.

Problemer med hovedhanen

Stacks Image 11602
Har du besvær med at lukke/åbne din hovedhane i målerbrønden? Sådan gør du: Du finder en nøgle der kan hjælpe dig på adr.:

• Løkkevænget 5:
På venstre side af udhus, set fra vejen.
• Vestre Strandvej 35:
På venstre side af hus, set fra vejen.
• Østre Strandvej 84:
På hegn ved bagdøren.
• Niels Eriksens Vej 1:
På hvid mur af letbeton, til venstre for vindfang.
• Kystvejen 10:
På hænger.

I alle tilfælde gælder: HUSK at returnere efter brug, der er andre der har brug for den.

M@il

Stacks Image 11604
Kære Forbruger

Vi mangler din mail-adresse!

For at spare porto til udsendelse af aflæsningskort, indkaldelse til generalforsamling m.m. og for, at vi hurtigt kan komme i kontakt med Dem, vil vi bede Dem oplyse Deres e-mailadresse og telefonnummer. Dette kan gøres ved at sende en e-mail til otterupvand@ahsv.dk eller ringe til Otterup Vandværk på tlf. 64 82 11 50

På forhånd mange tak.
Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning
Aftale med Vandcenter Syd

AHSV har dags dato indgået en tilfredsstillende aftale med Vandcenter Syd om betaling for måleraflæsninger ligesom den, vi havde med Nordfyns Kommune for nogle år siden. Det betyder at vi allerede fra i år kun skal aflæse måleren den ene gang pr. 31. oktober.

Vejret

Stacks Image 11606
Her kan du se om du skal finde gummistøvler eller stråhatten frem - når du er i Hasmark.

Få opdaterede vejrudsigter på dmi.dk
Strandvejret (DMI)
Vandstanden (DMI)
Stacks Image 11480

Information fra formanden

Stacks Image 11608
Som formand for Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning vil jeg gerne informere om følgende:

De, som får vand fra Hasmark Vandværk I/S skal vide, at der ved en prøve er konstateret desphenyl-chloridazon i drikkevandet. Der er fundet 0,13 mikrogram/ liter, grænseværdien er 0,10

Stoffet stammer fra chloridazon, som blev brugt som ukrudts middel i løg og roer m.v. Indtil midt i 90'erne.

Henning Hansen
Formand

Miljøstyrelsen

Stacks Image 11610
Nedenstående fakta er fra Miljøstyrelsens informations meddelelse:

FAKTA: Grænseværdi og sundhedsrisiko
Vandværkerne pålægges nu at teste drikkevandet for desphenyl-chloridazon, efter at stoffet er fundet flere steder over grænseværdien. Fundene udgør dog ikke en sundhedsrisiko. I Danmark er grænseværdien for pesticidrester i drikkevand nemlig politisk fastsat meget lavt til 0,1 mikrogram/liter, fordi vi helst ikke vil have pesticider i drikkevandet overhovedet.

I andre EU-lande ligger grænseværdierne væsentlig højere. De aktuelle fund ville derfor ikke være problematiske, hvis de var blevet gjort i andre EU-lande.

Den sundhedsmæssigt acceptable daglige indtagelse af stoffet for drikkevand er 300 mikrogram/liter for voksne og 50 mikrogram/liter for små børn. Det vil sige, at grænseværdien er sat henholdsvis 3000 og 500 gange lavere, end hvis værdierne udelukkende skulle være sat ud fra sundhedshensyn.

Miljøpladser

Stacks Image 11612
Miljøpladser til affald

Nordfyns Kommune ønsker at køre et forsøg med indsamling af affald fra sommerhuse på centrale miljøpladser. Vi søger derfor efter grundejerforeninger, der vil deltage i forsøget.

I forsøgsperioden skal du aflevere dagrenovation og affald til genbrug på miljøpladserne – og det samme skal lejere af dit sommerhus. Miljøpladserne bliver placeret i samråd med grundejerforeningerne.

Læs / download folderen.

folder-nordfynskom-affald
Redningsnumre

Klik på billedet med veje og redningsnumre-skilte, for at vise se i større størrelse.
Stacks Image 11629
Stacks Image 11627