AHSV.dk

Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning

Generalforsamling i AHSV

Stacks Image 11718
Ordinær generalforsamling afholdes d. 20. august 2020 kl. 19.00 AHSV – Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning
afholder ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 20. august 2020 kl. 19.00 i Otterup Hallen.

Download dagsorden ved at klikke her.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskabet for 2019.
Regnskabet med budget 2020 udleveres ved indgangen.
Interesserede kan rekvirere regnskabet hos kassereren,
John Barrett, Grundtvigsvej 17, 5230 Odense M.
4. Budget 2020.
5. Indkomne forslag. (Vedtægtsændringer senest 1. marts).
Øvrige indkomne forslag skal være formanden i hænde senest
mandag den 6. august kl. 18.00.
(Form. Villi Skov, Løkkevænget 5, 5450 Otterup
mail-adr.: villi.s@jubii.dk)
Evt. indkomne forslag uddeles på generalforsamlingen og vil kunne ses på www.ahsv.dk.
6. Valg af:
A. Kasserer, på valg er John Barrett (modt. ikke genvalg).
B. 3 bestyrelsesmedl., på valg efter tur er Hans Nylandsted
Andersen, Paul Kildemoes (modtager genvalg)
og Bente Schou (modtager ikke genvalg).
C. 1 bestyrelsessupp., på valg efter tur er Tom Knudsen.
(modtager genvalg).
D. 1 reg. revisor, nuværende er
Reg. revisor MS-Revision ApS, Otterup (modtager genvalg).
E. 1 kritisk revisor, på valg efter tur er Preben Rosendal
(modtager genvalg).
F. 1 revisorsuppleant, på valg efter tur er Ole Skjoldborg Larsen (modtager genvalg).
7. Eventuelt.


Odense, den 21. juli 2020

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Flytning og ejerskifte

Stacks Image 11594
Husk at melde flytning og ejerskifte!

Se her hvordan.Flytning, ejerskifte og adresseændring skal meddeles direkte til Otterup Vandværk, som laver en opgørelse. HUSK at aflæse vandmåleren ved ejerskifte.

Gå til flyttemeddelelse.
Meddel salg af sommerhus.

Problemer med hovedhanen

Stacks Image 11602
Har du besvær med at lukke/åbne din hovedhane i målerbrønden?

Vi har nu fået fremstillet et antal nøgler til afhjælpning af de vandlåse som er blevet for genstridige.Det er et stykke plastrør som skal sættes ned over håndtagene i målerbrønden og som så skal drejes ved hjælp af en skruetrækker eller lignende.

Hvis du har en af disse genstridige haner kan du hente en nøgle hos formanden Villi Skov, Løkkevænget 5, Hasmark.

Er der ikke nogen til stede tager du blot en af nøglerne, som står ud mod vejen.

God fornøjelse.

Velkommen til AHSV online

Stacks Image 11590

Seneste opdateringer

På www.ahsv.dk kan du læse om bl.a. vandkvalitet, andelsbevis, selvaflæsning samt Hasmark-bladet. Du finder også en side med stemningsbilleder fra Hasmark samt en video fra stormen i 1945.

Vagttelefon ved akutte sprængninger: Tlf. 66 18 25 54.

Info om og fra bestyrelsen, takster, generalforsamling, andelsbeviset, nyttig info m.m. Se i menuen ovenfor.

Husk måleraflæsning.
Seneste opdateringer på hjemmesiden.September 2020
Årsrapport 2019

Juni 2020
Info om generalforsamling (se ovenfor)
Nye analyserapporter
Hasmark Strand-bladet 2020 (pdf)

April 2020
Info om COVID-19

Marts 2020

Ny analyserapport
Info om nøgler til vandlåse

December 2019

Ny analyserapport

September 2019
Ny analyserapport

August 2019
Ny analyserapport
Opdat. af siden: Bestyrelse

Juli 2019
Hasmark Strand-bladet 2019
Regnskab 2018

Maj 2019

Generalforsamling

Maj 2018
Persondatapolitik
Ny analyserapport

M@il

Stacks Image 11604
Kære Forbruger

Vi mangler din mail-adresse!For at spare porto til udsendelse af aflæsningskort, indkaldelse til generalforsamling m.m. og for, at vi hurtigt kan komme i kontakt med Dem, vil vi bede Dem oplyse Deres e-mailadresse og telefonnummer. Dette kan gøres ved at sende en e-mail til otterupvand@ahsv.dk eller ringe til Otterup Vandværk på tlf. 64 82 11 50

På forhånd mange tak.
Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning

Hjertestarter

Stacks Image 11600
Hjertestarteren fines på (A) Strandoasens toiletbygning.Stiftelsen Hofmannsgave ved godsforvalter Dennis Stentebjerg Hansen har købt 3 hjerte-startere og de er placeret:

Ved (B) toiletbygningen på P-pladsen ved Halshusene. Ved (C) toiletbygningen ved vendepladsen for enden af Østerballevej. På (D) Hofmansgave Gods.

I forvejen er der i området yderligere 2 hjertestartere: (E) Den store gård i Hasmark by, Hasmark Gade 27, 5450 Otterup (F) Hasmark Strand Feriepark (receptionen). Tilgængelig, når Campingpladsen har åben.

Nyt om måleraflæsning

Stacks Image 11596
Da ordningen med måleraflæsning via telefon-indtastning er blevet benyttet af for få, har bestyrelsen besluttet at opsige denne ordning.Fremover vil det kun være muligt at indsende måleraflæsning på følgende 4 måder:

1. via udsendte aflæsningskort
2. via e-mail på fremsendte indberetningsmail
3. via telefonisk henvendelse til Otterup Vandværk (telefon 64821150)
4. Man kan selvfølgelig vælge at lade AHSV klare aflæsningen, det koster kr. 150,00 + moms (se takstblad)

Selvaflæsning – klik her.

Mvh
Bestyrelsen

Information fra formanden

Stacks Image 11608
Formanden informerer...Som formand for Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning vil jeg gerne informere om følgende:

De, som får vand fra Hasmark Vandværk I/S skal vide, at der ved en prøve er konstateret desphenyl-chloridazon i drikkevandet. Der er fundet 0,13 mikrogram/ liter, grænseværdien er 0,10

Stoffet stammer fra chloridazon, som blev brugt som ukrudts middel i løg og roer m.v. Indtil midt i 90'erne.

Henning Hansen
Formand

Miljøstyrelsen

Stacks Image 11610
Nedenstående fakta er fra Miljøstyrelsens informations meddelelse: FAKTA: Grænseværdi og sundhedsrisiko
Vandværkerne pålægges nu at teste drikkevandet for desphenyl-chloridazon, efter at stoffet er fundet flere steder over grænseværdien. Fundene udgør dog ikke en sundhedsrisiko. I Danmark er grænseværdien for pesticidrester i drikkevand nemlig politisk fastsat meget lavt til 0,1 mikrogram/liter, fordi vi helst ikke vil have pesticider i drikkevandet overhovedet.

I andre EU-lande ligger grænseværdierne væsentlig højere. De aktuelle fund ville derfor ikke være problematiske, hvis de var blevet gjort i andre EU-lande.

Den sundhedsmæssigt acceptable daglige indtagelse af stoffet for drikkevand er 300 mikrogram/liter for voksne og 50 mikrogram/liter for små børn. Det vil sige, at grænseværdien er sat henholdsvis 3000 og 500 gange lavere, end hvis værdierne udelukkende skulle være sat ud fra sundhedshensyn.

Miljøpladser

Stacks Image 11612
Miljøpladser til affald

Nordfyns Kommune ønsker at køre et forsøg med indsamling af affald fra sommerhuse på centrale miljøpladser. Vi søger derfor efter grundejerforeninger, der vil deltage i forsøget.

I forsøgsperioden skal du aflevere dagrenovation og affald til genbrug på miljøpladserne – og det samme skal lejere af dit sommerhus. Miljøpladserne bliver placeret i samråd med grundejerforeningerne.

Læs / download folderen.

folder-nordfynskom-affald

Redningsnumre

Klik på billedet med veje og redningsnumre-skilte, for at vise se i større størrelse.
Stacks Image 11629

Vejret

Stacks Image 11606
Her kan du se om du skal finde gummistøvler eller stråhatten frem - når du er i Hasmark. Få opdaterede vejrudsigter på dmi.dk
Strandvejret (DMI)
Vandstanden (DMI)
Stacks Image 11480