AHSV.dk

Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning

Information fra formanden

Som formand for Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning vil jeg gerne informere om følgende:

De, som får vand fra Hasmark Vandværk I/S skal vide, at der ved en prøve er konstateret desphenyl-chloridazon i drikkevandet. Der er fundet 0,13 mikrogram/ liter, grænseværdien er 0,10

Stoffet stammer fra chloridazon, som blev brugt som ukrudts middel i løg og roer m.v. Indtil midt i 90'erne.

Nedenstående fakta er fra Miljøstyrelsens informations meddelelse:

FAKTA: Grænseværdi og sundhedsrisiko
Vandværkerne pålægges nu at teste drikkevandet for desphenyl-chloridazon, efter at stoffet er fundet flere steder over grænseværdien. Fundene udgør dog ikke en sundhedsrisiko. I Danmark er grænseværdien for pesticidrester i drikkevand nemlig politisk fastsat meget lavt til 0,1 mikrogram/liter, fordi vi helst ikke vil have pesticider i drikkevandet overhovedet.

I andre EU-lande ligger grænseværdierne væsentlig højere. De aktuelle fund ville derfor ikke være problematiske, hvis de var blevet gjort i andre EU-lande.

Den sundhedsmæssigt acceptable daglige indtagelse af stoffet for drikkevand er 300 mikrogram/liter for voksne og 50 mikrogram/liter for små børn. Det vil sige, at grænseværdien er sat henholdsvis 3000 og 500 gange lavere, end hvis værdierne udelukkende skulle være sat ud fra sundhedshensyn.

Henning Hansen
Formand
Miljøpladser til affald

Nordfyns Kommune ønsker at køre et forsøg med indsamling af affald fra sommerhuse på centrale miljøpladser. Vi søger derfor efter grundejerforeninger, der vil deltage i forsøget.

I forsøgsperioden skal du aflevere dagrenovation og affald til genbrug på miljøpladserne – og det samme skal lejere af dit sommerhus. Miljøpladserne bliver placeret i samråd med grundejerforeningerne.

Læs / download folderen.

folder-nordfynskom-affald
Aftale med Vandcenter Syd

AHSV har dags dato indgået en tilfredsstillende aftale med Vandcenter Syd om betaling for måleraflæsninger ligesom den, vi havde med Nordfyns Kommune for nogle år siden. Det betyder at vi allerede fra i år kun skal aflæse måleren den ene gang pr. 31. oktober.
Vi mangler din mail-adresse

Kære Forbruger.

For at spare porto til udsendelse af aflæsningskort, indkaldelse til generalforsamling m.m. og for, at vi hurtigt kan komme i kontakt med Dem, vil vi bede Dem oplyse Deres e-mailadresse og telefonnummer. Dette kan gøres ved at sende en e-mail til otterupvand@ahsv.dk eller ringe til Otterup Vandværk på tlf. 64 82 11 50

På forhånd mange tak.
Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning